00:00:00 / 00:00:00
Uw steun / Particulieren
Particulieren
Uw vrijgevigheid en steun zijn onontbeerlijk! De Koningin Elisabethwedstrijd is een onafhankelijke vzw zonder structurele subsidie vanwege de overheid. U kunt ons helpen onze doelen te verwezenlijken en de laureaten de nodige ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van hun internationale carrière.

Elke gift is belangrijk voor ons ! Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Er zijn twee manieren om de Koningin Elisabethwedstrijd snel en gemakkelijk te steunen :

U kunt storten met de vermelding 'gift' op het rekeningnummer van de Koningin Elisabethwedstrijd, Wolstraat 20, B-1000 Brussel :
IBAN BE 63 3100 4009 2008 - BIC of SWIFT: BBRUBEBB

PayPal leden kunnen rechtstreeks van op hun PayPal-rekening of per kredietkaart een overschrijving doen. Ook niet-leden kunnen gebruik maken van PayPal via hun kredietkaart. Op de PayPal website kunt u een bedrag overmaken op onze rekening info@cmireb.be.

Als u overweegt een aanzienlijke gift te maken, vindt u hieronder meer informatie.


Schenkers

De schenkers van de Koningin Elisabethwedstrijd steunen dit evenement telkens weer via een hoge persoonlijke inbreng. Dankzij hun milde giften krijgt de Wedstrijd de kans om velerlei activiteiten te organiseren. Voor meer informatie over de voordelen die aan deze gift verbonden zijn, kunt u contact opnemen met Marie Vander Elst (+32 2 213 40 56).


Legaten

De Koningin Elisabethwedstrijd is een erkende vzw die beperkte successierechten betaalt. Er bestaan talloze mogelijkheden van legaten, waaronder het duolegaat.
Het duolegaat is een formule waarbij in een testament de begunstigde (doorgaans een vzw) een legaat krijgt op voorwaarde dat zij de successierechten van de andere begunstigde betaalt. Door ons te informeren over wat u met uw legaat wil bereiken, vernemen we niet enkel wat u na aan het hart ligt, maar kunnen we ook beter aan uw verwachtingen voldoen. Uw notaris kan u hierover meer uitleg verschaffen.

Contact : Marie Vander Elst (+32 2 213 40 56).
Een brochure over het geven van schenkingen of legaten aan de Koningin Elisabethwedstrijd kan op aanvraag per post opgestuurd worden.


Gastgezinnen

Beleef een boeiende ervaring : haal tijdens de Wedstrijd een kandidaat in huis en/of stel uw piano ter beschikking van de kandidaten en de pianobegeleiders.

Contact: Patricia Breeus (+32 2 213 40 50)
Français - Nederlands - English
In de website zoeken
Newsletter
Inloggen
Audio & video Viool 2019
Herbeluister of herbekijk de optredens van de kandidaten !
De cd's van de Wedstrijd
Online mediatheek
Audio, video's en foto's van 1951 tot 2019